Usługi

 • Pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych, robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie.
 • Pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych, mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem.
 • Udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
  Mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań.
 • Aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej.
 • Doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego.
 • Kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.
 • Inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.

Adresaci usług opiekuńczych

 • Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych.
 • Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Zakres usług opiekuńczych

 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, pomoc w codziennych zajęciach – robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych itp.
 • Opiekę higieniczną – mycie, kąpanie, ubieranie
 • Zaleconą przez lekarza pielęgnację, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie
 • W miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem

Czym się zajmujemy

Oferta Boma

Oferujemy usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjne. Pomoc w wykonywaniu zajęć...
Czytaj więcej

Nasze usługi

Pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych, robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie...
Czytaj więcej

Witamy!

Jesteś osobą w podeszłym wieku, chorą, samotną lub masz rodziców, dziadków, którym nie możesz poświęcić tyle czasu ile byś chciał? Czujesz się bezradny i zagubiony w zabieganej rzeczywistości – zaufaj nam! Właśnie Ty lub ktoś najbliższy opuszcza szpital po zakończonym leczeniu, ale nadal potrzebujesz fachowej pomocy lub opieki – zadzwoń do nas i umów się na spotkanie.

Dołożymy wszelkich starań aby sprostać Państwa oczekiwaniom. Pomożemy rozwiązać Państwa problemy i uczynić życie lepszym, weselszym i prostszym.

Boma

Czym się zajmujemy

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie opieki nad osobami starszymi.

Oferujemy indywidualną opiekę w domu podopiecznego. Nasz personel to osoby z dużym doświadczeniem, szeroką wiedzą i pełnym empatii podejściem do osób potrzebujących. Dzięki pasji i zaangażowaniu, które towarzyszy naszej pracy gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych przez nas usług. Oferujemy kompleksową pomoc w różnych dziedzinach życia. Troskliwie wspieramy ludzi chorych, potrzebujących pomocy i opieki w miejscu ich zamieszkania aby jak najdłużej cieszyli się życiem.

Skontaktuj się

boma kontakt

Centrum usług
Opiekuńczych BOMA

ul. Kanałowa 2
40-748 Katowice

tel. +48 666 309 409
e-mail : opieka@boma.com.pl

Oferta Boma

Oferujemy Państwu usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjne. Pomoc w wykonywaniu zajęć domowych, czynności osobistych, dotrzymywanie towarzystwa, terapia zajęciowa...

Czytaj więcej

Nasze usługi

Pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych, robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie....

Czytaj więcej